Bijzonder voertuig

Heeft u een voertuig dat voor een maatschappij bijzonder is. Bijvoorbeeld door:

 • Het voertuig heeft te veel vermogen/pk’s
 • Het voertuig is te zwaar
 • Het voertuig heeft een hoge dagwaarde
 • Het voertuig heeft een hoge cataloguswaarde
 • Het voertuig is bijzonder; denk aan een bus, winkelwagen of een praalwagen

In veel van bovengenoemde gevallen hebben de reguliere maatschappijen hier geen mogelijkheden voor. Wij weten echter welke maatschappijen hier wel mogelijkheden voor hebben en u kan bij ons door online een vergelijking te maken direct zien welke premie men hiervoor kan rekenen.


Te jong of te oud?

Veel verzekeraars hanteren voor jonge bestuurders ( jonger dan 24 jaar) en voor oudere bestuurders ( ouder dan 70 jaar) speciale acceptatie eisen. Dit kan betekenen dat er een verhoogde premie van toepassing is of dat acceptatie helemaal niet mogelijk is.

Hogere premie bij jonge of oude bestuurders

Veel verzekeraars zijn van mening dat jonge of oudere bestuurders een grotere risico vormen. De kans op schade is groter waardoor men voor deze groep een hogere premie zal hanteren.

In de praktijk blijkt echter dat dit niet altijd het geval is. Daarom zijn wij bij geennee.nl altijd op zoek naar die maatschappijen die wel een goed aanbod kunnen doen voor een verzekering.

Bij geennee.nl hebben wij in de meeste gevallen mogelijkheden op een “normaal” tarief.


Fraude

Wil of kan een verzekeringsmaatschappij u niet accepteren omdat u veroordeeld bent voor fraude of fraude gepleegd bij een verzekering. Er zijn een paar maatschappijen die u wel willen accepteren maar dit is onder andere afhankelijk van :

 • De duur van de veroordeling
 • De datum van de veroordeling
 • De reden van de veroordeling

Bij Geennee.nl hebben wij in de meeste gevallen mogelijkheden om u te verzekeren.


Melding Stichting CIS

De Stichting Centraal Informatie Systeem (Stichting CIS) is een stichting die voor verschillende verzekeraars bepaalde gegevens bewaart. Dit betekent dat u kunt worden geregistreerd wanneer u een claim heeft ingediend bij uw verzekeraar.

Stichting CIS behartigt de belangen van verzekeraars. Dit doen zij door het uitwisselen van informatie tussen onder andere de verzekeraars en toezichthouden op de informatie-uitwisseling. Deelnemers krijgen door het uitwisselen van informatie de kans om zich te beschermen tegen misbruik en dit te voorkomen en bestrijden.

Heeft een verzekeringsmaatschappij u geweigerd omdat u geregistreerd staat bij stichting CIS dan is het voor ons wel mogelijk om u te accepteren. U kan online de premie berekenen en de verzekering aanvragen.


Strafrechtelijk verleden

Bent u in het verleden veroordeeld en heeft u zo een strafrechtelijk verleden dan kan zijn er weinig maatschappijen die u willen accepteren. Er zijn een paar maatschappijen die u wel willen accepteren maar dit is onder andere afhankelijk van :

 • De duur van de veroordeling
 • De datum van de veroordeling
 • De reden van de veroordeling

Bij Geennee.nl hebben wij in de meeste gevallen mogelijkheden om u te verzekeren.


Rijontzegging

Heeft u in het verleden een rijontzegging gehad dan kan zijn er weinig maatschappijen die u willen accepteren. Er zijn een paar maatschappijen die u wel willen accepteren maar dit is onder andere afhankelijk van :

 • De duur van de rijontzegging
 • De datum van de rijontzegging
 • De reden van de rijontzegging

Bij Geennee.nl hebben wij in de meeste gevallen mogelijkheden om u te verzekeren.

Melding rijontzegging bij Stichting CIS

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft goedkeuring verleend voor registratie van ontzeggingen van de rijbevoegdheid in de databank van Stichting CIS. Het is voor de verzekeraar van motorvoertuigen van belang te weten of het rijbewijs van een verzekerde (tijdelijk) is ingetrokken. De gegevens van de rijontzeggingen worden aangeleverd door het Openbaar Ministerie nadat de betrokkene door een rechter is veroordeeld tot een rijontzegging.


Te veel schade

Heeft u een schade geclaimd op uw verzekering die niet te verhalen is valt u over het algemeen terug met uw schadevrije jaren. Het is hierdoor mogelijk dat u in de zogenaamde malus terecht komt; U heeft dan minder schadevrije jaren dan waar u op begonnen bent.

In dat geval zijn er weinig maatschappijen die u willen accepteren en komt u over het algemeen bij verzekeringen van de Vereende terecht. Dat is een prima oplossing maar vaak wel een dure.

Wij bij Geennee.nl hebben in veel gevallen toch de mogelijkheid om u op het “reguliere” tarief te verzekeren waardoor u een lagere premie krijgt dan bij de Vereende.

Wat zijn schadevrije jaren?

Elk jaar dat u geen schade claimt, bouwt u één schadevrij jaar op. Zolang u geen schade claimt bij uw verzekeraar, bouwt u tijdens de looptijd van uw autoverzekering schadevrije jaren op. Met deze schadevrije jaren ontvangt u premiekorting op uw autoverzekering. Hoe meer schadevrije jaren u opbouwt, hoe meer premiekorting u ontvangt. Lees hier meer over schadevrije jaren.


Wanbetaler

Wanneer uw oude polis door de verzekeringsmaatschappij is geroyeerd omdat de premie niet op tijd betaald is willen veel verzekeringsmaatschappijen u niet meer accepteren.

Men is bang dat ook bij de nieuwe maatschappij de premie betaling niet op tijd zal plaatsvinden.

Wij van geennee.nl hebben echter voor u wel een mogelijkheid:

Wij hebben afspraken met enkele autoverzekeraars die u over het algemeen wel kunnen accepteren onder enkele voorwaarden:

 • De premie dient u vooruit te betalen. Er is pas dekking wanneer de premie is ontvangen.
 • Er is pas dekking nadat de premie is voldaan. Wilt u direct dekking dan hebben wij voor u de Drive-a-way dekking.