Wat houdt een CIS-registratie in?

Een CIS-registratie betekent dat uw persoonsgegevens geregistreerd staan in de databank van Stichting CIS. Deze databank is toegankelijk voor alle aangesloten verzekeraars en gevolmachtigden. Maar wanneer krijgt u precies een CIS-registratie? En wat voor invloed heeft dit op uw toekomstige verzekeringen? Wij leggen het u in dit artikel graag uit.

Stichting CIS

CIS staat voor Stichting Centraal Informatie Systeem. Stichting CIS bewaart alle verzekeringsgegevens die belangrijk zijn om te delen met verzekeraars, zoals wanneer iemand fraude heeft gepleegd of schade heeft gereden in een onverzekerde auto. Verzekeraars en gevolmachtigden kunnen deze gegevens in de landelijke databank zetten. De databank heeft als doel om eventuele risico’s voor verzekeraars beheersbaar te maken en fraude zoveel mogelijk te voorkomen.

Wanneer krijgt u een CIS-registratie?

U kunt om verschillende redenen geregistreerd staan bij Stichting CIS, bijvoorbeeld wanneer u:

  • Een negatief aantal schadevrije jaren heeft, waardoor de verzekering is beëindigd.
  • Een rijbevoegdheid ontzegging heeft gekregen
  • Met een onverzekerde auto schade heeft gereden
  • Afspraken met de verzekeraar niet bent nagekomen, waardoor de verzekering is beëindigd.
  • Fraude heeft gepleegd of op welke andere manier dan ook misbruik heeft gemaakt van de verzekeraar.

Verzekeraars of gevolmachtigden die aangesloten zijn bij CIS moeten een duidelijke verwijzing hebben staan. Bijvoorbeeld in hun polisvoorwaarden, op de schadeformulieren, in de privacyverklaring op hun website of in hun consumenteninformatie. Zo weet u als consument dat persoonsgegevens kunnen worden geregistreerd

Gevolgen van een CIS-registratie

Een CIS-registratie kan grote gevolgen hebben voor uw verzekering. Als een verzekeraar een verzekeringsaanvraag krijgt, controleren ze altijd of de aanvrager geregistreerd staat bij Stichting CIS. Is dit het geval? Dan moet de verzekeraar bepalen of ze u wel of niet een verzekering willen laten afsluiten. Ze beslissen dit door te kijken naar de hoogte van het risico. Vinden ze dat u een te groot risico vormt? Dan zullen ze u waarschijnlijk weigeren en is de kans groot dat u geen verzekering bij een reguliere verzekeringmaatschappij kunt afsluiten. U kunt dan eigenlijk alleen nog terecht bij een verzekeringsmaatschappij die zich specialiseert in het verzekeren van bijzondere risico’s. De Vereende heeft een ruim acceptatiebeleid en zal u daarom een verzekering kunnen aanbieden. U betaalt bij De Vereende echter wel meer premie, moet drie maanden premie vooruitbetalen en zal een waarborgsom moeten betalen.

Hoe lang blijft een CIS-registratie staan?

Wanneer uw CIS-registratie uit de databank verdwijnt, is afhankelijk van het soort melding:

Hoe lang blijft een CIS-registratie staan?

Wanneer uw CIS-registratie uit de databank verdwijnt, is afhankelijk van het soort melding:

Na deze tijd wordt uw CIS-registratie automatisch uit de databank verwijderd. U wordt niet persoonlijk op de hoogte gesteld wanneer de registratie is verwijderd.
Soort meldingDuur registratie
Negatieve schadevrije jaren15 maanden
Financiële verplichting niet nakomen3 jaar
Schade5 jaar
Ontzegging rijbevoegdheid5 jaar
Contractuele verplichtingen niet nakomen5 jaar
Verzekeringsfraude8 jaar

Bereken online de premie voor uw verzekering