Bestaat er een zwarte lijst voor verzekeraars?

Misschien heeft u er wel eens van gehoord: de zwarte lijst van een verzekering. Een term die in de volksmond vaak wordt gebruikt, maar eigenlijk helemaal niet bestaat. Bij Diks Verzekeringen horen we toch vaak van klanten dat ze denken dat ze op de zwarte lijst van een verzekering staan. Is een zwarte lijst dan een fabeltje? Wij zetten hieronder alle feiten voor u op een rijtje!

Zwarte lijst verzekering of Stichting CIS?

Ja, een dergelijke lijst is eigenlijk een fabeltje. Een zwarte lijst bestaat niet, maar u kunt wel een CIS-registratie hebben. Verzekeraars kunnen controleren of u een CIS-registratie heeft en waarom.

Wat is stichting CIS?

Stichting CIS staat voor Stichting Centraal Informatie Systeem. Ze bewaren alle verzekeringsgegevens die belangrijk zijn om te delen, zoals wanneer iemand fraude heeft gepleegd of schade heeft gereden in een onverzekerde auto. Verzekeraars en gevolmachtigden kunnen deze gegevens in de landelijke databank zetten. De databank heeft als doel om eventuele risico’s voor verzekeraars beheersbaar te maken en fraude zoveel mogelijk te voorkomen.

Wanneer krijg ik een CIS-registratie?

U kunt om verschillende redenen geregistreerd staan bij Stichting CIS. Laten we als voorbeeld een autoverzekering nemen. U kunt geregistreerd staan wanneer u:

  • Een negatief aantal schadevrije jaren heeft, waardoor de verzekering is beëindigd.
  • Een rijbevoegdheid ontzegging heeft gekregen
  • Met een onverzekerde auto schade heeft gereden
  • Afspraken met de verzekeraar niet bent nagekomen, waardoor de verzekering is beëindigd
  • Fraude heeft gepleegd of op welke andere manier dan ook misbruik heeft gemaakt van de verzekeraar

Uiteraard geldt dit niet alleen bij autoverzekeringen, maar ook bij onder andere scooterverzekeringen en inboedelverzekeringen. Wanneer u bijvoorbeeld de premie van uw inboedelverzekering niet heeft betaald en deze is opgezegd door de verzekeraar, wordt u ook geregistreerd. Een uitzondering is een zorgverzekering. Een zorgverzekeraar is wettelijk verplicht u te accepteren voor het basispakket van een zorgverzekering. Ze mogen u hiervoor dus niet weigeren, maar wel voor aanvullende verzekeringen.

Verzekeraars of gevolmachtigden die aangesloten zijn bij CIS moeten een duidelijke verwijzing hebben staan. Bijvoorbeeld in hun polisvoorwaarden, op de schadeformulieren, in de privacyverklaring op hun website of in hun consumenteninformatie. Zo weet u als consument dat persoonsgegevens kunnen worden geregistreerd. Bij het stopzetten van een verzekering moet de verzekeraar u ook schriftelijk op de hoogte stellen.

Hoelang blijft een CIS-registratie staan?

Hoelang een CIS-registratie blijft staan is afhankelijk van het soort melding. Een claimmelding of een ontzegging van rijbevoegdheid wordt bijvoorbeeld na vijf jaar verwijderd. Een registratie van verzekeringsfraude staat maximaal 8 jaar in de databank van CIS.  Staat u op de lijst vanwege een maluspositie (negatieve schadevrije jaren), dan blijft de registratie vijftien maanden staan.

Staat u geregistreerd bij CIS? Dan kunt u een verzoek tot inzage van uw dossier indienen. U kunt per post een schriftelijk verzoek met een kopie van uw legitimatiebewijs opsturen. Wanneer u een verzekering via Diks wilt afsluiten kunnen we deze informatie helaas niet voor u opvragen. Verzekeraars mogen ons, vanwege de privacywetgeving, geen informatie geven over de inhoud van uw CIS-registratie.

Hoe kan ik een verzekering afsluiten met een CIS-registratie?

Misschien merkt u dat het afsluiten van een verzekering lastig gaat met een CIS-registratie. Wanneer u een verzekering wilt afsluiten kijkt de verzekeraar eerst in de CIS databank om te kijken of u geregistreerd bent. Is dat zo, dan is de kans groot dat het niet lukt om de verzekering af te sluiten. Wat kunt u doen als u in de databank van CIS staat, maar toch een verzekering wilt afsluiten?

Bezwaar maken

Heeft u een CIS-registratie, maar vindt u dat onjuist of onterecht? Dan kunt u via CIS een verzoek tot correctie indienen bij de verzekeraar. Via de website van CIS kunt u op een formulier aangeven welke gegevens verkeerd zijn en waarom u dat vindt. CIS legt vervolgens het verzoek voor aan uw verzekeraar. De verzekeraar kan er echter ook voor kiezen het verzoek af te keuren, waardoor u CIS-registratie gewoon blijft staan. Mocht u het hier niet mee eens zijn, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de verzekeraar. Verder bestaat er nog de mogelijkheid om een klacht voor te leggen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. De laatste stap is uw klacht voorleggen aan de rechter.

Bereken online de premie voor uw verzekering