Wat is royement bij een verzekering?

In de verzekeringswereld horen we het vaker: royement. Voor veel mensen is het echter een onbekend woord. Wij leggen u uit wat royement precies inhoudt en hoe u na royement alsnog een verzekering kunt afsluiten.

Wat betekent royement?

Royement komt van het woord royeren en betekent letterlijk beëindigen of stopzetten. In de verzekeringswereld gaat het dan om het beëindigen van een verzekering. Er zijn twee vormen van royement: royement door uzelf en royement door de verzekeraar.

De Vereende autoverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

royement verzekering

Royement door uzelf

U kunt uw verzekering zelf beëindigen , bijvoorbeeld als u aan het einde van de looptijd wilt overstappen naar een andere verzekeraar. In het geval van een autoverzekering kunt u deze ook royeren wanneer uw auto gestolen of verkocht is, of omdat u hem heeft laten schorsen. Heeft u uw autoverzekering beëindigd? Dan krijgt u van uw verzekeraar een verklaring waarin staat dat de verzekering is geroyeerd. Vroeger was dit een royementsverklaring, waarin ook het aantal opgebouwde schadevrije jaren kwam te staan. Deze schadevrije jaren worden tegenwoordig echter digitaal opgeslagen.

Royement door de verzekeraar

De verzekeraar heeft het recht om een verzekering, onder bepaalde voorwaarden, te beëindigen. Dit wordt dus ook wel het royeren van een verzekering genoemd. Royement van uw verzekering kan gebeuren in de volgende situaties:

  • Wanbetaling
    Bent u vergeten de premie van uw verzekering te betalen? Dan ontvangt u eerst een herinnering van uw verzekeraar. Als u die op tijd betaald, is er niets aan de hand. Bent u meer dan 30 dagen te laat met betalen? Dan kan, in het geval van een autoverzekering, uw verzekeraar de dekking schorsen. Uw auto is dan niet meer verzekerd. Wanneer u meer dan 50 dagen te laat bent met het betalen van de premie kan uw verzekeraar de verzekering royeren.
  • Fraude
    Bij verzekeringsfraude heeft een verzekeraar het recht een verzekering te royeren. Bij het woord verzekeringsfraude denken mensen vaak aan hele grote zaken, maar het kan ook gaan om het bewust vermelden van verkeerde informatie tijdens de verzekeringsaanvraag. In feite gaat het om het opzettelijk misleiden van de verzekeraar.
  • Te veel schademeldingen
    Schade kan natuurlijk iedereen overkomen. Daar bent u immers voor verzekerd. Indien u echter heel veel schades meldt, zal dat vragen oproepen bij uw verzekeraar. Claimt u te veel schades? Dan kan de verzekeraar ervoor kiezen om de verzekering te royeren.

Hoe kan ik een verzekering afsluiten na royement?

Is uw verzekering geroyeerd wegens wanbetaling, fraude of teveel schadeclaims? Dan riskeert u een CIS-registratie. CIS staat voor Centraal Informatie Systeem. Stichting CIS behartigt de belangen van verzekeraars. Ze bewaren alle verzekeringsgegevens die belangrijk zijn om te delen, zoals wanneer iemand fraude heeft gepleegd of schade heeft gereden in een onverzekerde auto. Verzekeraars en gevolmachtigden kunnen deze gegevens registreren in de databank van Stichting CIS. Op basis van deze gegevens kunnen verzekeraars dus een verzekeringsnemer weigeren. Als u geregistreerd staat bij Stichting CIS is de kans groot dat u niet door een reguliere verzekeringsmaatschappij geaccepteerd wordt.

Gelukkig kunt u altijd terecht bij verzekeringsmaatschappij De Vereende. Zij specialiseren zich in bijzondere risico’s. De Vereende heeft daarom een ruimer acceptatiebeleid dan andere verzekeraars en accepteert in principe iedereen.

Wat kost een verzekering na royement?

Het afsluiten van een verzekering via De Vereende brengt wel een aantal extra kosten met zich mee. Bij elke verzekering geldt: hoe hoger het risico voor de verzekeraar, hoe hoger de premie. Dit is ook het geval bij De Vereende. Daarom is de premie van een verzekering via De Vereende vaak hoger, dan bij een reguliere verzekeringsmaatschappij. Ook moet u in de meeste gevallen een waarborgsom betalen. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan De Vereende deze waarborgsom gebruiken om de niet-betaalde premie mee te verrekenen. Als u elke maand netjes op tijd betaalt, krijgt u bij het beëindigen van de verzekering de waarborgsom weer terug.

Bereken direct de premie voor uw autoverzekering bij De Vereende!