Hoe kunt u uw CIS-registratie opvragen?

Wilt u weten welke van uw persoonsgegevens geregistreerd staan bij Stichting CIS? Dan kunt u een inzageverzoek indienen bij Stichting CIS. Wij kunnen dit helaas niet voor u doen, ook niet wanneer u een verzekering via ons wilt afsluiten. Dit heeft te maken met de privacywetgeving. We kunnen u wel uitleggen hoe u uw CIS-registratie kunt opvragen! Lees snel verder.

Welke gegevens kunnen opgevraagd worden?

Als u uw registreerde gegevens opvraagt bij Stichting CIS krijgt u een exacte weergave van de informatie die in de databank van CIS over u is opgenomen. U weet dat wie u geregistreerd heeft, wanneer het gebeurt is en misschien wel het belangrijkste, de reden waarom u registreert staat. De volgende gegevens worden geregistreerd in de CIS databank:

Ontzegging rijbevoegdheid

Heeft u heet ontzegging van rijbevoegdheid gehad? Dan staat dit geregistreerd in de CIS databank. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in dat geval goedkeuring gegeven voor de registratie. Voor een verzekeraar is het belangrijk om te weten of het rijbewijs van een verzekeringsnemer (tijdelijk) is ingetrokken. De gegevens van de rijontzeggingen worden aangeleverd door het Openbaar Ministerie nadat de betrokkene door een rechter is veroordeeld tot een rijontzegging.

Schademeldingen

In de CIS databank zijn alle schadeclaims die u indient bij uw verzekeraar bijgehouden. Het maakt hierbij niet uit wie er schuld heeft aan de schade. Het gaat alleen om het feit dat iemand een beroep heeft gedaan op zijn of haar verzekering. Van elke schadeclaim zijnde feitelijke gegevens en de persoonsgegevens geregistreerd. Wilt u weten of uw verzekering geweigerd wordt, omdat u te veel schadeclaims heeft ingediend? Dan kunt u de gegevens van uw CIS-registratie opvragen.

Opzeggen verzekering door verzekeraar

Een verzekeraar heeft soms het recht om uw verzekering te beëindigen. Bijvoorbeeld wanneer u langere tijd uw premie niet betaalt, wanneer u te veel schades claimt of wanneer u met opzet onjuiste gegevens aan de verzekeraar verstrekt. Als een verzekeringsnemer zich niet aan zijn contractuele of financiële verplichtingen houdt, wordt dit geregistreerd in de CIS databank. Als u zelf uw verzekering beëindigd wordt dit niet geregistreerd.

Ongeval met een onverzekerde auto

Wanneer een motorvoertuig betrokken raakt bij een ongeval, maar niet verzekerd is, worden de gegevens van de kentekenhouder, de eigenaar van het voertuig en de bestuurder van het voertuig geregistreerd. Door onverzekerd rijden riskeer je niet alleen een CIS-registratie, maar ook flinke boetes van zowel de politie als de RDW. Bovendien zijn alle kosten voor eigen rekening.

man aan het werk op laptop

Verzekeringsfraude of poging daartoe

Als u verzekeringsfraude pleegt of een poging daartoe doet, worden uw persoonsgegevens opgenomen in de databank. Ook gegevens van personen die bij een verzekeringsaanvraag niet de volledige waarheid hebben verteld kunnen worden opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verzwijgen van een strafrechtelijk verleden of het achterhouden van relevante verzekeringshistorie.

Onder het kopje ‘afhandelaar’ op uw geregistreerde gegevens kunt u zien wie u registreert heeft bij Stichting CIS. Meestal is dit uw verzekeraar, maar u kunt natuurlijk bij verschillende verzekeraars verzekeringen afgesloten hebben. Als u vragen heeft over de reden van de registratie of over de details van de vastgelegde informatie moet u dan ook contact opnemen met de instantie die u heeft geregistreerd.

De Vereende autoverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

Inzageverzoek indienen bij Stichting CIS

U kunt uw CIS-registratie opvragen door het online formulier op de website van Stichting CIS in te vullen. Hierop geeft u aan wat de aanleiding van uw verzoek is en vult u enkele persoonlijke gegevens in. Zodra u het formulier heeft verzonden krijgt u een e-mail. Deze e-mail moet u ondertekend en samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs, mailen naar [email protected]. Stichting CIS streeft ernaar om uw inzageverzoek binnen 10 werkdagen te verwerken, en uiterlijk binnen 1 maand. U krijgt het antwoord op uw verzoek via hetzelfde e-mailadres dat u heeft gebruikt bij het invullen van het formulier.

Maakt u liever geen gebruik van het online formulier en e-mail? Dan kunt u er ook voor kiezen om het formulier te printen en via post op te sturen naar Stichting CIS. Zorg er wel voor dat alle gegevens duidelijk en leesbaar zijn ingevuld, dat het formulier ondertekend en stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee. U kunt uw inzageverzoek naar het volgende adres sturen:

CIS
T.a.v. Team Inzage
Postbus 91627
2509 EE DEN HAAG

Bereken online de premie voor uw verzekering

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op