Home Verzekeringsfraude Gevolgen verzekeringsfraude auto

Verzekeringsfraude met de auto: wat kunnen de gevolgen zijn?

Verzekeringsfraude met de auto houdt in dat u uw autoverzekeraar opzettelijk misleid. Bijvoorbeeld door meer autoschade te claimen dan u daadwerkelijk geleden heeft. Of door een aanrijding in scène te zetten, zodat u een schadevergoeding krijgt. Verzekeringsfraude met een auto kan ernstige gevolgen hebben. Wij leggen het u hier uit.

#1 De dekking van uw autoverzekering wordt geweigerd

Als u verzekeringsfraude pleegt, loopt u het risico dat dat dekking van uw autoverzekering wordt geweigerd. De verzekeraar keert dan geen vergoeding voor uw schadeclaim uit. Het zal zelfs zo zijn dat de gehele schadeclaim wordt geweigerd, terwijl er eigenlijk maar een klein stukje gefraudeerd is. Stel dat u bent aangereden door een andere auto. Bij het doorgeven van de autoschade besluit u om ook een aantal oude deuken te claimen waar u nooit iets aan heeft laten doen. Het lijkt relatief onschuldig, maar als uw autoverzekeraar dit ontdekt kan hij weigeren uw hele claim uit te keren. Dan zit u met meer kosten dan wanneer u niet gefraudeerd had.

# 2 Beëindiging van uw autoverzekering

Verzekeraars nemen verzekeringsfraude heel serieus. Iemand die verzekeringsfraude pleegt zien ze niet graag als verzekeringsnemer. Daarom beëindigen ze een autoverzekering bijna altijd als er verzekeringsfraude is vastgesteld. Heeft u nog meer lopende verzekeringen bij dezelfde verzekeringsmaatschappij? Dan zal de verzekeraar beoordelen of ze deze ook gaan beëindigen. De reden dat uw autoverzekering en eventuele andere verzekeringen beëindigd worden, is omdat u het vertrouwen van de verzekeraar heeft geschaad. De verzekeraar kan er niet meer zeker van zijn dat u zich aan de afgesproken verzekeringsregel houdt en kiest er daarom bijna altijd voor om alle lopende verzekeringen te beëindigen.

#3 Registratie persoonsgegevens in frauderegister verzekeraar

Beëindigt uw autoverzekeraar de verzekering? Dan slaat de verzekeraar uw gegevens op in hun interne register. Veel mensen verwarren dit met een zogenaamde ‘zwarte lijst’. Een zwarte lijst bestaat echter niet. Ze registreren het wel wanneer en waarom ze een verzekering beëindigen. Dit is om de eigen organisatie te waarschuwen en alert te houden. Zo zorgen ze ervoor dat u niet nogmaals een verzekering kan afsluiten zolang u nog staat geregistreerd als fraudeur. Interne registraties zijn niet zichtbaar voor andere verzekeraars

verzekeringsfraude auto

#4 Registratie bij Stichting CIS

Stichting CIS staat voor Stichting Centraal Informatie Systeem. In hun databank bewaren ze alle verzekeringsgegevens die belangrijk zijn om te delen met verzekeraars. Als bewezen is dat u verzekeringsfraude met uw auto heeft gepleegd krijgt u een CIS-registratie. Uw autoverzekeraar zet dan uw persoonlijke gegevens in de CIS databank, samen met de reden van registratie. Andere verzekeraars en gevolmachtigden kunnen deze gegevens inzien. De databank heeft als doel om eventuele risico’s voor verzekeraars beheersbaar te maken en fraude zoveel mogelijk te voorkomen.

Met een CIS-registratie wegens fraude is het vaak lastig om een nieuwe autoverzekering af te sluiten. Een verzekeraar controleert altijd de CIS-databank, voordat hij een verzekeringsaanvraag accepteert. Zo ziet hij snel genoeg of u geregistreerd staat of niet. Met een CIS-registratie kunt u eigenlijk alleen nog terecht bij verzekeringsmaatschappij De Vereende. De Vereende specialiseert zich in het verzekeren van bijzondere risico’s. Door hun ruime acceptatiebeleid kunt u, ook met een CIS-registratie, alsnog een verzekering afsluiten.

De Vereende autoverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

#5 Melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV)

Het CBV is een afdeling binnen het Verbond van Verzekeraars, speciaal voor het ondersteunen van verzekeraars bij de aanpak van fraude en andere vormen van verzekeringscriminaliteit. Verzekeringsfraude kan ook invloed hebben op uw carrière. Als u solliciteert binnen de verzekeringsbranche of bij een financiële instelling is de kans groot dat het bedrijf het CBV raadpleegt. Als ze een melding wegens verzekeringsfraude zien, kunnen ze uw sollicitatie afwijzen: het maakt namelijk niet zo’n goede indruk.

# 6 Financiële gevolgen

Uiteraard heeft verzekeringsfraude ook een aantal financiële gevolgen. Ten eerste betaalt u een standaardboete van €532,-. Ten tweede worden de gemaakte onderzoekskosten op u verhaald. Een verzekeraar moet kunnen aantonen dat er daadwerkelijk sprake is van verzekeringsfraude. Daarom doen ze bij vermoedens van fraude een onderzoek.  Deze onderzoekskosten kunnen soms flink oplopen, vooral als er een extern onderzoeksbureau of een expert ingehuurd moet worden. Tenslotte zal het afsluiten van een nieuwe autoverzekering duurder zijn dan normaal. Dat betekent dat u meer premie betaalt dan normaal. Ook moet u drie maanden premie vooruit betalen en betaalt u een waarborgsom aan De Vereende. Deze waarborgsom kan De Vereende gebruiken om nog openstaande premie mee te verreken als u te laat bent met betalen.

#7 Aangifte bij de politie

Het laatste gevolg is direct het zwaarste: de autoverzekeraar kan ervoor kiezen om aangifte te doen bij de politie. In de praktijk komt dit echter niet vaak voor. Aangifte is natuurlijk een grote stap en wordt meestal alleen gedaan als het fraudebedrag heel hoog is of als er sprake is van georganiseerde misdaad.

Bereken direct de premie voor uw autoverzekering via De Vereende!

Nu met Gratis verhaalservice
  • Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op