Wat kunnen de gevolgen zijn van verzekeringsfraude?

Verzekeraars nemen verzekeringsfraude heel serieus. Als een verzekeraar fraude vermoedt, kan hij een onderzoek naar de schadeclaim of de verzekeringsaanvraag instellen. Als ontdekt wordt dat u verzekeringsfraude pleegt, kan dit ernstige gevolgen hebben. Wij leggen u hier uit wat de gevolgen van verzekeringsfraude zijn.

#1 Beëindiging van de verzekering

De verzekering waarmee fraude gepleegd is, wordt bijna altijd beëindigd door de verzekeraar. Bijvoorbeeld: u heeft een kapotte mobiele telefoon opgegeven als gestolen tijdens uw vakantie. Als de verzekeraar dit ontdekt is de kans groot dat hij uw doorlopende reisverzekering  per direct beëindigd. Heeft u nog meer lopende verzekeringen bij dezelfde verzekeraar? Dan zal hij beoordelen of ze deze ook gaan beëindigen. Door het plegen van verzekeringsfraude schaadt u het vertrouwen van de verzekeraar. Zij kunnen er niet meer zeker van zijn dat u zich aan de afgesproken verzekeringsregels houdt, en kiezen er daarom bijna altijd voor om alle lopende verzekeringen te beëindigen. Verzekeringsfraude heeft dus invloed op al uw verzekeringen, niet alleen de verzekering waarmee u fraude pleegt.

#2 De dekking wordt geweigerd

Bij vastgestelde verzekeringsfraude zal een verzekeraar altijd uitkering van de schadeclaim weigeren. Het kan zelfs zo zijn dat een gehele schadeclaim wordt geweigerd, terwijl eigenlijk maar een klein gedeelte gefraudeerd is. Stelt u voor dat er bij u wordt ingebroken. Er zijn een aantal dingen gestolen, waaronder een televisie en een aantal sieraden. Bij het invullen van de schadeclaim besluit u een extra mobiele telefoon als gestolen op te geven. Mooi meegenomen toch? Niet echt, want als de verzekeraar er achter komt, kan hij de hele claim weigeren uit te keren. De verzekeraar vergoedt de schade niet en u zit vervolgens met een heleboel kosten.

#3 Registratie in frauderegister verzekeraar

Als uw verzekering is beëindigd wegens verzekeringsfraude slaat de verzekeraar uw gegevens op in hun register. Veel mensen verwarren dit met een zogenaamde ‘zwarte lijst’. Verzekeraars houden geen zwarte lijst van personen bij, maar ze registreren het wel wanneer en waarom een verzekering is beëindigd. Het is bedoeld om de eigen organisatie te waarschuwen en ervoor te zorgen dat u daar niet alsnog opnieuw een verzekering kunt afsluiten. Interne registraties zijn niet zichtbaar voor andere verzekeraars.

#4 CIS-registratie

Een interne registratie is niet zichtbaar voor andere verzekeraars, maar een CIS-registratie wel. Stichting CIS staat voor Stichting Centraal Informatie Systeem. In hun databank bewaren ze alle verzekeringsgegevens die belangrijk zijn om te delen met verzekeraars. Niet alleen verzekeringsfraude staat geregistreerd, maar ook wanbetalers, een ontzegging van rijbevoegdheid of een strafrechtelijk verleden. Verzekeraars en gevolmachtigden kunnen deze gegevens in de landelijke databank zetten. De databank heeft als doel om eventuele risico’s voor verzekeraars beheersbaar te maken en fraude zoveel mogelijk te voorkomen.

Met een CIS-registratie is het lastig om een nieuwe verzekering af te sluiten. Voordat een verzekeraar een verzekeringsaanvraag accepteert, controleert hij altijd de CIS-databank. Staat u geregistreerd wegens verzekeringsfraude? Dan is de kans groot dat ze uw aanvraag weigeren. U vormt dan een te groot risico voor de verzekeraar. Met een CIS-registratie kunt u eigenlijk alleen nog terecht bij verzekeringsmaatschappij De Vereende. De Vereende specialiseert zich in het verzekeren van bijzondere zaken en risico’s. Door hun ruime acceptatiebeleid kunt u, ook met een registratie wegens verzekeringsfraude, alsnog een verzekering afsluiten.

verzekeringsfraude gevolgen

# 5 Melding aan het CBV

CBV staat voor Centrum bestrijding Verzekeringscriminaliteit. Het CBV is een afdeling binnen het Verbond van Verzekeraars, speciaal voor het ondersteunen van verzekeraars bij de aanpak van fraude en andere vormen van verzekeringscriminaliteit. Solliciteert u in de verzekeringsbranche of een financiële instelling? Dan is de kans groot dat het bedrijf het CBV raadpleegt en uw registratie ziet. Dat past natuurlijk niet bij de goede eerste indruk die u wilt maken. Ze kunnen uw sollicitatie hierom ook afwijzen. Verzekeringsfraude kan dus ook gevolgen hebben voor uw carrière.

De Vereende verzekering afsluiten? Bereken uw premie!

#6 Een boete, onderzoekskosten en een hogere premie

Het plegen van verzekeringsfraude heeft natuurlijk ook financiële gevolgen. Zo vordert SODA sinds 2016 een standaardboete van €532,-. Daarnaast moet een verzekeraar fraude wel kunnen aantonen. Daarom doen ze altijd onderzoek bij vermoedens van verzekeringsfraude. Deze onderzoekskosten kunnen soms flink oplopen, vooral als er een extern onderzoeksbureau of een expert ingehuurd moet worden.  Als is vastgesteld dat er inderdaad fraude is gepleegd zullen de onderzoekskosten worden verhaald op de fraudeur. Als er geen fraude was gepleegd had er geen onderzoek gestart hoeven worden en waren deze kosten niet gemaakt. Daarom zijn onderzoekskosten altijd voor rekening van de fraudeur.

Daarnaast zal uw nieuwe verzekering ook duurder uitpakken. Zoals gezegd kunt u met een registratie wegens verzekeringsfraude alleen nog een verzekering afsluiten bij De Vereende. Hier staan wel een aantal extra kosten tegenover. Zo betaalt u bij De Vereende een flink hogere premie voor uw verzekering. Ook moet u bij het afsluiten van de verzekering drie maanden premie vooruit betalen. Tenslotte betaalt u een waarborgsom. Deze waarborgsom kan De Vereende gebruiken om nog openstaande premie mee te verreken als u te laat bent met betalen.

#7 Aangifte bij de politie

Tot slot kan de verzekeraar ervoor kiezen om aangifte te doen bij de politie. Dit wordt in de praktijk echter niet vaak gedaan. Verzekeraars doen dit met name als het fraudebedrag heel hoog is of als er sprake is van georganiseerde misdaad.

Bereken online de premie voor uw verzekering

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op