Hoe kan ik mij verzekeren met een strafrechtelijk verleden?

Met een strafrechtelijk verleden is het vaak lastig om uzelf goed te verzekeren. Niet alle verzekeringsmaatschappijen accepteren iemand met een strafrechtelijk verleden. Gelukkig kunt u zich altijd verzekeren bij verzekeringsmaatschappij De Vereende. Wij leggen u uit hoe u met een strafrechtelijk verleden alsnog een verzekering kunt afsluiten.

Waarom stellen verzekeraars eisen bij het afsluiten van een verzekering?

Een verzekeraar heeft geen acceptatieplicht. Een uitzondering is een zorgverzekering. Een zorgverzekeraar is wettelijk verplicht u te accepteren voor het basispakket van een zorgverzekering. Ze mogen u hiervoor dus niet weigeren, maar wel voor aanvullende verzekeringen. Wanneer een verzekeraar vindt dat u een te groot risico vormt mogen ze uw aanvraag afwijzen.

De verzekeraar kan er ook voor kiezen om een verzekering alleen onder bepaalde voorwaarden te accepteren. In dat geval stellen ze dus eisen bij het afsluiten van een verzekering. Bijvoorbeeld, omdat het risico op schade is hoger is ingeschat of vanwege uw medische situatie. Bepaalde voorwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • De verzekeraar dekt bepaalde risico’s niet
  • De polisvoorwaarden blijven hetzelfde, maar u betaalt wel een hogere premie
  • De polisvoorwaarden en de premie blijven hetzelfde, maar uw eigen risico is hoger
  • Er worden bepaalde eisen gesteld aan het recht op dekking, bijvoorbeeld als het gaat om brandveiligheid.

De Vereende: verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in het verzekeren van bijzondere zaken

Verzekeringsmaatschappij De Vereende is speciaal opgericht voor het verzekeren van bijzondere risico’s en schades, zoals bijvoorbeeld een strafrechtelijk verleden. Ook voor het verzekeren van bijzondere voertuigen of een risicovol evenement kunt u hier terecht. De Vereende heeft een ruimer acceptatiebeleid dan de meeste verzekeringsmaatschappijen en accepteert in principe iedereen.

Acceptatie-eisen voor het verzekeren bij De Vereende

Bij het wel of niet accepteren van een verzekeringsaanvraag, probeert de verzekeraar van te voren in te schatten hoe hoog het risico is. Iemand met een strafrechtelijk verleden zien ze als een groter moreel risico. Hierbij gaat men er van uit dat iemand met een strafblad het minder nauw neemt met de verzekeringsregels of het betalen van de premie. Het risico voor de verzekeraar is dus groter dan normaal. Dit is ook zo bij De Vereende. Zij specialiseren zich in bijzondere risico’s, maar daar moeten wel een aantal voorwaarden tegenover staan. Ze hebben een aantal voorwaarden voor het afsluiten van een verzekering:

  • U moet drie maanden premie vooruit betalen, ook wanneer u kiest voor maandbetaling in plaats van betaling per kwartaal, halfjaar of jaar.
  • De verzekering gaat pas in, nadat de premie voor de eerste drie maanden is betaald en ze een ondertekend aanvraag formulier hebben ontvangen.
  • In de meeste gevallen moet u een waarborgsom betalen. Bent u te laat met het betalen van de premie? Dan kunnen ze deze waarborgsom gebruiken om de niet-betaalde premie mee te verrekenen. Als u elke maand op tijd de premie betaalt, krijgt u de waarborgsom bij het beëindigen van de verzekering weer terug.
vrouw met smartphone en laptop

Wanneer kan ik weer een verzekering afsluiten bij een reguliere verzekeringsmaatschappij?

Wanneer u uzelf weer kunt verzekeren bij een reguliere verzekeringsmaatschappij, hangt af van hoelang uw strafrechtelijk verleden geregistreerd blijft. Dit is afhankelijk van het soort vergrijp dat u gepleegd heeft. Over het algemeen vervalt een strafblad vaak na vijf jaar en zou u na vijf jaar al een verzekering bij een reguliere verzekeringsmaatschappij moeten kunnen afsluiten. Is uw vergrijp minder dan 8 jaar geleden? Dan moet u het alsnog vermelden bij de verzekeraar. U zou dan een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen aanvragen om aan te tonen dat uw verleden geen bezwaar vormt voor een verzekering. De verzekeraar kan dan zelf beslissen of ze u willen verzekeren.

De Vereende autoverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

Verzekeren met een strafrechtelijk verleden? Via Alpina kunt u een verzekering afsluiten bij De Vereende!

Alpina is een tussenpersoon van De Vereende. Bij ons kunt u dus gemakkelijk en snel een verzekering afsluiten bij De Vereende! Ons advies is om eerst onze online tool te gebruiken om verzekeringen met elkaar te vergelijken. Kies de verzekering die het beste bij u past en doorloop de volledige aanvraag door alle vragen naar waarheid in te vullen. Het kan zijn dat de maatschappij u alsnog wil verzekeren, ondanks uw strafrechtelijk verleden. Dat hangt af van het soort vergrijp en hoelang het geleden is. Mochten zij uw aanvraag niet accepteren, dan kunt u online een indicatie van de premie van uw verzekering bij De Vereende berekenen.

Bereken online de premie voor uw verzekering

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op