Wanneer kom ik op de ‘zwarte lijst’ van een verzekering?

Hier kunnen we kort over zijn: u komt niet op een ‘zwarte lijst’. We horen wel vaker van klanten dat ze denken op de zwarte lijst van een verzekering te staan. Een dergelijke zwarte lijst bestaat echter helemaal niet. U kunt wel geregistreerd staan bij Stichting CIS. In de volksmond noemt men de databank van Stichting CIS ook vaak onterecht de ‘zwarte lijst’.

Een CIS-registratie kan verschillende oorzaken hebben. Weet u niet waarom u geregistreerd staat bij Stichting CIS? Dan kunt u bij Stichting CIS een inzageverzoek indienen. Via het online formulier kunt u inzage krijgen in uw gegevens. Wij leggen u alvast uit in welke situaties u een CIS-registratie krijgt.

Hoe kom ik in de databank van CIS terecht?

CIS staat voor Centraal Informatie Systeem. Stichting CIS bewaart alle belangrijke gegevens in hun databank. Zo proberen ze eventuele risico’s in kaart te brengen en fraude zoveel mogelijk te voorkomen. Verzekeraars kunnen controleren of iemand in de databank staat, voordat ze besluiten of ze de verzekeringsnemer accepteren.

Er zijn verschillende redenen waardoor u in de databank van CIS kan komen te staan. U kunt geregistreerd staan doordat u:

  • Fraude heeft gepleegd of op een andere manier misbruik heeft gemaakt van de verzekeraar
  • Een rijontzegging heeft gekregen
  • Schade heeft gereden met een onverzekerde auto
  • Een maluspositie (negatieve schadevrije jaren) heeft
  • Afspraken niet bent nagekomen, zoals bijvoorbeeld het niet betalen van de verzekeringspremie

U heeft het recht te weten welke persoonsgegevens zijn geregistreerd. Daarom kunt u een verzoek tot inzage in uw registratie doen. Wij kunnen dit helaas niet voor u doen, ook niet wanneer u een verzekering via ons wilt afsluiten. Dit heeft te maken met de privacywetgeving.

Wanneer verwijdert CIS mijn registratie uit de databank?

Wanneer uw CIS-registratie uit de databank verdwijnt, is afhankelijk van het soort melding:

[table id=83 /]

Na deze tijd wordt uw CIS-registratie automatisch uit de databank verwijderd. U wordt niet persoonlijk op de hoogte gesteld wanneer de registratie is verwijderd.

CIS-registratie verwijderen

U kunt ook zelf bezwaar aantekenen tegen uw CIS-registratie. Als deze in uw ogen onjuist of onterecht is, kunt u een verzoek tot correctie indienen bij uw verzekeraar. Op de website van CIS kunt u een formulier downloaden waarop u aangeeft waarom de registratie volgens u gecorrigeerd moet worden. Stichting CIS legt het verzoek vervolgens voor aan uw verzekeraar. De verzekeraar kan het verzoek accepteren, maar ook negeren. In dat geval blijft de CIS-registratie gewoon staan. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de verzekeraar. De volgende stap is de klacht voorleggen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. In het uiterste geval kunt u uw klacht voorleggen bij de rechter. Hier komen echter wel vaak hoge juridische kosten bij kijken.

De Vereende inboedelverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

zwarte lijst verzekering wanneer

Bereken online de premie voor uw verzekering